Vi arbetar med första linje barn och ungdomar

Vi arbetar med första linje barn och ungdomar där det kan handla om till exempel nedstämdhet, oro eller kriser. I vårt uppdrag ingår ej Neuropsykiatriska utredningar eller akuta insatser. Vid akuta/brådskande situationer ber vi att ni vänder er till BUP. För närvarande har vi intagningsstopp då vi i första hand behöver ta hand om den kö som vuxit. Det finns möjlighet att vända er till andra mottagningar i länet.

Se länk: mottagningar i Region Stockholm