Psykisk ohälsa

Många drabbas av psykisk ohälsa och vi vill hjälpa dig där du befinner dig.

Vi erbjuder våra patienter KBT-behandling där KBT står för Kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sitt ursprung i kognitiv terapi och beteendeterapi.

I en KBT-behandling arbetar terapeuten och patienten gemensamt med patientens svårigheter. Metoden går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som bidrar till och bevarar ohälsa hos patienten. En KBT-behandling inleds med en analys av problemen, vilken resulterar i en målformulering för terapin. Terapeut och patient formulerar gemensamt hypoteser för hur problemen upprätthålls och utifrån dessa väljs behandlingsstrategi. En stor del av arbetet utför patienten själv mellan besöken i form av hemuppgifter.

KBT utvecklades ursprungligen för behandling av ångesttillstånd och depression, men används idag för behandling av varierande svårigheter

Vi finns tillgängliga för dig via telefon varje dag, se under ”Kontakt och öppettider”, så hjälper vi dig vidare.