Hembesök

Hembesök är i första hand till för äldre och personer som har flera sjukdomar. Men även familjer med barn som är sjuka kan få hembesök när de av olika anledningar har svårt att besöka vården

Hembesök betyder att en  läkare kommer hem till patienten. Patienten får en medicinsk bedömning och i vissa fall kan behandlingen påbörjas i hemmet.

Kontakta oss om du är i behov av ett hembesök.