Laboratoriet stängt

Laboratoriet stängt 26-27/9 samt 30/9-2/10.

Vid venösblodprovstagning hänvisa patienter under dessa dagar till Täby Centrum Doktorn.

Snabbprover samt INR-prov tas av mottagningssköterskorna.